Jaunākā informācija datubāzēs (20.01.-24.01.2014.)

27.01.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Decembris/2013

RC01. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2013

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas -ikgadējie dati

Decembris/2013

4.cet./2013

Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs;

Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās.

Banku rādītāji -mēnešu/ceturkšņu dati

2013

Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs (%);

Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās (%).

Banku rādītāji -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Decembris/2013

IE01. Iedzīvotāju skats un dabiskās kustības galvenie rādītāji.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

2012

Mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu sastāvs un struktūra.

Iedzīvotāju ieņēmumi- ikgadējie dati

2013

Veselības stāvokļa pašnovērtējums; hroniska slimība, ilgstošas kaites vai fiziski trūkumi iedzīvotājiem; pārbaužu veikšana ārstēšanās pie medicīnas speciālistiem un apstākļi, kas traucējuši veikt pārbaudes vai ārstēšanos; zobārsta apmeklējumi un zobārsta neapmeklēšanas iemesls.

Veselības pašnovērtējums -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Janvāris/2014

 

4.cet./2013

 

TR01. Reģistrēto automobiļu skaits mēneša sākumā;

TR02. Pirmoreiz reģistrēto automobiļu skaits;

TR06. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās;

TR061. Ar jūras transportu nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās pa kravu veidiem;

TR09. Lidostas „Rīga” darbība;

TR10. Izbraukuši un iebraukuši pasažieri Rīgas ostā.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

Novembris/2013

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2012

Eksports un imports pa preču nodaļām un valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

2012

Eksports un imports pa preču nodaļām.

Ārējā tirdzniecība -4 zīmju līmenī,8 zīmju līmenī

2012

Eksports un imports pa valstīm un teritorijām;

Eksports un imports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida.

Ārējā tirdzniecība -ikgadējie dati