Jaunākā informācija datubāzēs (20.-24.10.2008.)

27.10.2008

Datubāzē sadaļā Cenas papildināti 2008. gada 3. ceturkšņa dati par būvniecības izmaksu indeksiem, kā arī papildinātas tabulas ar š. g. septembra un 3. ceturkšņa datiem:
7 - 6. Ražotāju cenu indeksi rūpniecības sektoros (2000=100);
7 - 7. Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā pa produkcijas realizācijas veidiem;
7 - 8. Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā pa produkcijas realizācijas virzieniem;
7 - 9. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs;
7 - 10. Ražotāju cenu indeksi rūpniecības nozarēs vietējā tirgū realizētajai produkcijai;
7 - 11. Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņasrūpniecības nozarēs eksportētajai produkcijai;
7 - 12. Ražotāju cenu pārmaiņas ražo;sanas pamatgrupējumos;
7 - 13. Ražotāju cenu pārmaiņas ražošanas pamatgrupējumos;
7 - 14. Ražotāju cenu indeksi rūpniecības nozarēs pa ceturkšņiem;
7 - 15. Ražotāju cenu indeksi rūpniecības nozarēs vietējā tirgū realizētajai produkcijai pa ceturkšņiem;
7 - 16. Ražotāju cenu indeksi rūpniecības nozarēs eksportētajai produkcijai pa ceturkšņiem.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Tūrisms papildināti š. g.1. pusgada dati par tūrisma firmu darbību, ar augusta datiem papildināta tabula par viesnīcu izmantošanas rādītājiem.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļa Enerģētika papildināta ar š. g. augusta datiem.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļa Vispārējās valdības sektors papildināta ar š. g. 2. ceturkšņa datiem.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļā Sociālā drošība papildināti š. g.3. curkšņa dati par pensionāru skaitu un vecuma pensijas vidējo apmēru.
Metodoloģija