Jaunākā informācija datubāzēs (19.12.–23.12.2016.)

27.12.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Novembris/2016

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas –mēnešu dati

Novembris/2016

GZG07. Mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā.

Ģeogrāfiskās ziņas -ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

3.cet./2016

PC08. Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Novembris/2016

RC01. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet./2016

IK10_13. Ceturkšņa nefinanšu konti (sektori S.13 un S.2) (tūkst. euro)

Iekšzemes kopprodukts -ceturkšņu dati

2015

IVG04. Nefinanšu investīcijas statistiskajos reģionos (2015. gada salīdzināmajās cenās; milj. euro);

IVG041. Nefinanšu investīcijas republikas pilsētās pa darbības veidiem pēc pamatdarbības un pēc biroja vai pamatdarbības vietas (faktiskajās cenās, tūkst. euro).

Investīcijas -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI

1.decembris/2016

Novembris/2016

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa mēnešiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

2015 (provizoriski dati)

JVSG071. Nodarbināto skaits pēc faktiskās darba vietas republikas pilsētās, novados, pagastos un reģionos.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Oktobris/2016

TU01. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%);

TU02. Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits un pavadītās naktis pa mēnešiem.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

3.cet./2016

IK10_07. Iekšzemes kopprodukta izlietojums pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

IK10_08. Iekšzemes kopprodukta indeksi no izlietojuma aspekta pa ceturkšņiem, 2010.g. salīdzināmajās cenās;

IK10_10. Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās (tūkst. euro).

Iekšzemes kopprodukts -ceturkšņu dati