Jaunākā informācija datubāzēs (19.11.-23.11.2012.)

26.11.2012

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Oktobris/2012

3.cet./2012

 

 

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs;

Eksporta vienības vērtības indeksi un pārmaiņas;
Importa vienības vērtības indeksi un pārmaiņas;
Tirdzniecības nosacījumi.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Oktobris/2012

BR01. Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs;
BR03. Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās;
BR05. Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi pa mēnešiem (latos).

Banku rādītāji -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Oktobris/2012

 

Janvāris-septembris/2012

 

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji;

IE02. Starptautiskā ilgtermiņa migrācija pa mēnešiem;

IE03. Iedzīvotāju skaits un galvenie demogrāfiskie rādītāji statistiskajos reģionos un republikas pilsētās janvārī-septembrī.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

2011

SDG15. Sociālās aizsardzības izdevumi pēc ESSPROS klasifikācijas Latvijā.

Sociālā drošība -  ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

3.cet./2012

 

 

 

Septembris/2012

TU03. Apkalpoto cilvēku skaits viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TU04. Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TU06. Viesnīcas un citas tūristu mītnes republikas pilsētās un novados pa ceturkšņiem;

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%).

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2011

TIG001. Uzņēmējdarbības rādītāji tirdzniecībā 2011.gadā (provizoriski dati);

TIG111. Uzņēmējdarbības rādītāji pakalpojumos2011.gadā (provizoriski dati).

Tirdzniecība un pakalpojumi -ikgadējie dati

2011

BUG001. Uzņēmējdarbības rādītāji būvniecībā 2011. gadā (provizoriski dati).

Būvniecība -mēnešu/ceturkšņu, ikgadējie dati

2011

RUG001. Uzņēmējdarbības rādītāji rūpniecībā 2011.gadā (provizoriski dati).

Rūpniecība -ikgadējie dati