Jaunākā informācija datubāzēs (19.11.-22.11.2014.)

24.11.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Oktobris/2014

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;
GZ02. Gaisa kvalitāte.

Ģeogrāfiskās ziņas –mēnešu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

3.cet./2014

UF01. Līzinga un faktoringa portfelis;

UF021. Finanšu līzinga portfeļa sadalījums pēc līzinga ņēmēju institucionālā sektora (EKS 2010);

UF031. Finanšu līzinga portfeļa sadalījums nefinanšu komersantiem pa darbības veidiem (NACE 2.red.).

Uzņēmējdarbības finanses - ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Oktobris/2014

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2013

RUG03. Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija (PRODCOM klasifikācijas atsevišķu kodu grupu kopsavilkums);

RUG041. Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija (NACE 2.red.), (daudzums; tūkst. euro);

RUG09. Piena produktu ražošana.

Rūpniecība -ikgadējie dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

3.cet./2014

AT03. Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA95 un pa BEC 4.red. Klasifikācijas kategorijām (tūkst. euro);

AT04. Eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam (NACE 2.red.) Pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

AT05. Eksports un imports pa harmonizētās sistēmas sadaļām un valstīm (euro).

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2005

IIG01. Iedzīvotāju naudas ieņēmumi (vidēji mēnesī, euro).

Iedzīvotāju ieņēmumi- ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2013

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

STATISTIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

2009

UDG02. Likvidētie uzņēmumi pēc pamatdarbības veida statistiskajos reģionos.

Uzņēmumu demogrāfija -ikgadējie dati