Jaunākā informācija datubāzēs (19.11.-22.11.2013.)

25.11.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Oktobris/2013

3.cet./2012

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs;

Eksporta vienības vērtības indeksi un pārmaiņas;
Importa vienības vērtības indeksi un pārmaiņas;
Tirdzniecības nosacījumi.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Oktobris/2013

BR01. Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs;
BR03. Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās;
BR05. Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi pa mēnešiem (latos).

Banku rādītāji -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Septembris/2013

IE01. Iedzīvotāju skats un dabiskās kustības galvenie rādītāji.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

Augusts/2013

DS14. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem;

DS15.  Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma;

DS16. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2012

TIG001. Uzņēmējdarbības rādītāji tirdzniecībā 2012.gadā (provizoriski dati);

TIG111. Uzņēmējdarbības rādītāji pakalpojumos2012.gadā (provizoriski dati).

Tirdzniecība un pakalpojumi -ikgadējie dati

2012

BUG001. Uzņēmējdarbības rādītāji būvniecībā 2012. gadā (provizoriski dati).

Būvniecība -ikgadējie dati

2012

RUG001. Uzņēmējdarbības rādītāji rūpniecībā 2012.gadā (provizoriski dati).

Rūpniecība -ikgadējie dati 

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

3.cet./2013

 

 

Septembris/2013

TU03. Apkalpoto cilvēku skaits viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TU04. Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TU06. Viesnīcas un citas tūristu mītnes republikas pilsētās un novados;

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2009-2012

ENG27. Siltumenerģijas bilance statistiskajos reģionos.

Enerģētika -ikgadējie dati

 

Tautas skaitīšanas rezultāti - 2011.g.dati

2011.gada 1.martā

 

Iedzīvotāju skaits pa Rīgas apkaimēm pēc mājsaimniecības tipa un dzimuma;

Iedzīvotāju skaits pa Rīgas apkaimēm pa galvenajām vecuma grupām;

Iedzīvotāju skaits pa Rīgas apkaimēm pēc tautības, mājās pārsvarā lietotās valodas, augstākā sekmīgi iegūtā izglītības līmeņa;

Privātās mājsaimniecības pa Rīgas apkaimēm pēc veida, lieluma;

Mājokļi pa Rīgas apkaimēm pēc tajos dzīvojošo iedzīvotāju skaita.

2011.gada tautas skaitīšanas galīgie rezultāti Rīga