Jaunākā informācija datubāzēs (19.10.–23.10.2015.)

26.10.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Septembris/2015

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas –mēnešu dati

Septembris/2015

GZG07. Mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā.

Ģeogrāfiskās ziņas -ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Septembris/2014

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2015

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi un izdevumi (milj. euro);

VF02. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro);

VF03. Vispārējās valdības ceturkšņu finanšu konti sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro).

Valdības finanses -ceturkšņu dati

2014

VFG03. Vispārējās valdības sektora detalizēti nodokļu un sociālo iemaksu ieņēmumi pa nodokļu veidiem vai sociālajām iemaksām sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro).

Valdības finanses -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Septembris/2015

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa ceturkšņiem un mēnešiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

 

STATISTIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

2013

 

 

2012

Jaunizveidoti uzņēmumi pēc pamatdarbības veida;

Ekonomiski aktīvie darba devēju uzņēmumi pēc pamatdarbības veida;

Straujas izaugsmes uzņēmumi;

Likvidētie uzņēmumi.

Uzņēmumu demogrāfija -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Augusts/2015

TU01. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%);

TU02. Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits un pavadītās naktis pa mēnešiem.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2014

ITG26. Saražotās un pārdotās IKT produkcijas vērtība (tūkst. euro);

ITG27. IKT produktu imports un eksports (milj. euro).

Informācijas tehnoloģijas: IKT sektora statistika


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2004-2015

 

2006-2015

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi un izdevumi (milj. euro);

VF02. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro);

VF03. Vispārējās valdības ceturkšņu finanšu konti sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro).

Valdības finanses -ceturkšņu dati

1999-2000,2004-2014

1995-2014

 

 

2013

 

2000-2001, 2004-2014

VFG01. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji (milj. euro);

VFG02. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro);

 VFG03. Vispārējās valdības sektora detalizēti nodokļu un sociālo iemaksu ieņēmumi pa nodokļu veidiem vai sociālajām iemaksām sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro);

 VFG05. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem perioda beigās (milj. euro).

Valdības finanses -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2008-2015

2009-2015

JVS01. Aizņemtās darbvietas pa darbības veidiem ceturkšņa beigās;

JVS012. Aizņemtās darbvietas republikas pilsētās un novados ceturkšņa beigās.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -ceturkšņu dati

2008-2014

2009-2014

JVSG01. Aizņemtās darbvietas pa darbības veidiem vidēji gadā;

JVSG012. Aizņemtās darbvietas republikas pilsētās un novados vidēji gadā.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -ikgadējie dati

2014

DS14. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem;

DS15. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma;

DS16. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati