Jaunākā informācija datubāzēs (19.09.–23.09.2016.)

26.09.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Augusts/2016

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas –mēnešu dati

Augusts/2016

GZG07. Mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā

Ģeogrāfiskās ziņas -ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2.cet./2016

PC08. Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Augusts/2016

RC01. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI

1.septembris/2016

Augusts/2016

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa mēnešiem

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

2.cet./2016

JVS01. Aizņemtās darbvietas pa darbības veidiem ceturkšņa beigās;

JVS011. Aizņemtās darbvietas pa reģioniem ceturkšņa beigās;

JVS012. Aizņemtās darbvietas republikas pilsētās un novados ceturkšņa beigās;

JVS013. Aizņemtās darbvietas pa profesiju pamatgrupām ceturkšņa beigās;

JVS014. Aizņemtās darbvietas reģionos pa darbības veidiem ceturkšņa beigās;

JVS02. Brīvās darbvietas pa darbības veidiem ceturkšņa beigās;

JVS03. Brīvās darbvietas pa reģioniem ceturkšņa beigās;

JVS04. Brīvās darbvietas pa profesiju pamatgrupām ceturkšņa beigās.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Jūlijs/2016

TU01. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%);

TU02. Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits un pavadītās naktis pa mēnešiem.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1995-2015

Iekšzemes kopprodukts faktiskajās un salīdzināmajās cenās.

Iekšzemes kopprodukts -ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI

2012 (Vidēji)

IDG05. Mātes vidējais vecums bērnam piedzimstot.

Iedzīvotāji: dzimstība -ikgadējie dati

Maijs/2016

DS21. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati