Jaunākā informācija datubāzēs (19.09.-23.09.2011.)

26.09.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Aug./2011

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Aug./2011

BR01. Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs pa mēnešiem (%);
BR03. Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās pa mēnešiem (%);
BR05. Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi pa mēnešiem (latos).

Banku rādītāji -mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2011

Līzinga un faktoringa portfelis;

Nefinanšu komersantu (komercsabiedrību) finansiālie rādītāji;

Nebanku aizdevumu sniedzēju sabiedrību izsniegtie aizdevumi pa institucionālajiem sektoriem;

Finanšu sektora komersantu (komercsabiedrību) neto apgrozījums un peļņa vai zaudējumi pa darbības veidiem.

Uzņēmējdarbības finanses- mēnešu ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2010

VAG01. Veselības aprūpes pamatrādītāji;

VAG11. Dzemdības un aborti;

VAG14. Darbā notikušie nelaimes gadījumi;

VAG15. Ārstu skaits pa specialitātēm;

VAG16. Ārstniecības personāls ar vidējo medicīnisko izglītību pa specialitātēm;

VAG17. Slimnīcu gultu fonda specializācija;

VAG20. Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi.

Veselības aprūpe un sports -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2.cet./2011

Jūl./2011

TU01. Latvijas iedzīvotāju ceļojumi pa Latviju (tūkstošos).

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%)

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūn./2011

2.cet./2011

BR01. Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs;

BR02. Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs;

BR03. Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās;

BR04. Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās.

Banku rādītāji -mēnešu/ceturkšņu dati