Jaunākā informācija datubāzēs (19.08.-23.08.2013.)

26.08.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Jūlijs/2013

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūlijs/2013

2.cet./2013

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs;

Eksporta un importa vienības vērtības indeksi.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Jūlijs/2013

BR01. Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs;

BR03. Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās;

BR05. Latvijas bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi.

Banku rādītāji -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Jūnijs/2013

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2.cet./2013

 

 

Jūnijs/2013

TU03. Apkalpoto cilvēku skaits viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TU04. Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TU06. Viesnīcas un citas tūristu mītnes republikas pilsētās un novados;

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

Tautas skaitīšanas rezultāti- 2011.g.dati

1.martā/2011

 

 

 

 

 

TSG11-26. Pastāvīgie iedzīvotāji pa statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām un novadiem pēc mājsaimniecības statusa un dzimuma;

TSG11-27. Pastāvīgie iedzīvotāji pa statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām un novadiem pēc ģimenes statusa un dzimuma;

TSG11-28. Privātās mājsaimniecības pa statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām un novadiem pēc veida un lieluma;

TSG11-29. Ģimenes pa statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām un novadiem pēc ģimenes kodola veida un lieluma;

TSG11-30. Privātās mājsaimniecības pa statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām un novadiem pēc mājsaimniecību īpašumtiesību statusa.

2011.gada tautas skaitīšanas galīgie rezultāti