Jaunākā informācija datubāzēs (19.06.–22.06.2017.)

26.06.2017

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Maijs/2017

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas–mēnešu dati

Maijs/2017

GZG07. Mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā.

Ģeogrāfiskās ziņas–ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1.cet./2017

IK10_13. Ceturkšņa nefinanšu konti (sektori S.13 un S.2) (tūkst. euro)

Iekšzemes kopprodukts–ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI

Maijs/2017

1.jūnijs/2017

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa mēnešiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas–mēnešu/ceturkšņu dati

2016

IMG07. Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (gados);

IMG08. Paredzamais mūža ilgums pēc vecuma un dzimuma;

IMG081. Paredzamais mūža ilgums 40 līdz 90 gadus veciem iedzīvotājiem (pensijas aprēķinam);

IMG082. Iedzīvotāju paredzamais mūža ilgums reģionos noteiktā vecumā pēc dzimuma.

Iedzīvotāji: mirstība–ikgadējie dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

1.cet./2017

JVS01. Aizņemtās darbvietas pa darbības veidiem ceturkšņa beigās;

JVS011. Aizņemtās darbvietas pa reģioniem ceturkšņa beigās;

JVS012. Aizņemtās darbvietas republikas pilsētās un novados ceturkšņa beigās;

JVS013. Aizņemtās darbvietas pa profesiju pamatgrupām ceturkšņa beigās;

JVS014. Aizņemtās darbvietas reģionos pa darbības veidiem ceturkšņa beigās;

JVS02. Brīvās darbvietas pa darbības veidiem ceturkšņa beigās;

JVS03. Brīvās darbvietas pa reģioniem ceturkšņa beigās;

JVS04. Brīvās darbvietas pa profesiju pamatgrupām ceturkšņa beigās.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks–ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2016

VIG05. Investīcijas un kārtējās izmaksas vides aizsardzībai pa vides jomām (tūkst. euro bez PVN);

VIG051. Kārtējās izmaksas vides aizsardzībai pa darbības veidiem (NACE 2.red.), (tūkst. euro, bez PVN).

Vides aizsardzībaikgadējie dati

 

 

Enerģētika–mēnešu dati

2016

Katlumāju un koģenerācijas staciju darbība.

Enerģētika–ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1.cet./2016

IK10_07. Iekšzemes kopprodukta izlietojums pa ceturkšņiem (tūkst. euro)

IK10_08. Iekšzemes kopprodukta indeksi no izlietojuma aspekta pa ceturkšņiem, 2010.g. salīdzināmajās cenās;

IK10_10. Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās (tūkst. euro).

Iekšzemes kopprodukts–ceturkšņu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

2008-2016

 

2016

JVS02. Brīvās darbvietas pa darbības veidiem ceturkšņa beigās;

JVS03. Brīvās darbvietas pa reģioniem ceturkšņa beigās;

JVS04. Brīvās darbvietas pa profesiju pamatgrupām ceturkšņa beigās.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks–ceturkšņu dati

2008-2016

 

2016

JVSG04. Brīvās darbvietas pa darbības veidiem vidēji gadā;

JVSG05. Brīvās darbvietas pa profesiju pamatgrupām vidēji gadā;

JVSG06. Brīvās darbvietas pa statistiskajiem reģioniem vidēji gadā.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks–ikgadējie dati