Jaunākā informācija datubāzēs (19.03.-23.03.2012.)

26.03.2012

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

2011

GZG08. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas -ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Feb./2012

4.cet./2011

 

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs;

Biznesa pakalpojumu cenu indeksi un pārmaiņas pa pakalpojumu nozarēm.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2011

RCG04. Biznesa pakalpojumu cenu indeksi.

Ražotāju cenas -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2011

Nodarbinātības un bezdarba rādītāji.

Nodarbinātība un bezdarbs -ikgadējie dati

4.cet./2011

Aizņemtās un brīvās darbvietas;

Vidējais darbinieku skaits pilna darba laika vienībās;

Apmaksātās un nostrādātās stundas ceturksnī.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -mēnešu/ceturkšņu dati

2011

Aizņemtās un brīvās darbvietas;

Vidējais darbinieku skaits pilna darba laika vienībās;

Apmaksātās un nostrādātās stundas.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -ikgadējie dati

2011

SKG01. Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits;

SKG03. Noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu sastāvs.

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma -ikgadējie dati

2011

SDG04. Pensiju saņēmēju skaita sadalījums pēc pensijas vidējā piešķirtā apmēra.

Sociālā drošība -  ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2011

TRG30. Lidostas „Rīga” darbība;

TRG31. Iebraukušie, izbraukušie pasažieri lidostā.

Transports - ikgadējie dati

Jan./2012

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

2011

TUG08. Viesnīcas un citas tūristu mītnes;

TUG091. Viesnīcas un citas tūristu mītnes Latvijas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;

TUG10. Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TUG11. Tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits pa valstīm un mītņu veidiem.

Tūrisms -ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Feb./2012

 

 

Jan./2012

 

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš (milj. kilovatstundas);

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas); 

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati