Jaunākā informācija datubāzēs (19.01.-23.01.2015.)

26.01.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Decembris/2014

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās.

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Decembris/2014

IE01. Iedzīvotāju skats un dabiskās kustības galvenie rādītāji.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Novembris/2014

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2000-2013

Eksports un imports pa valstīm (euro, KN 2 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība -2 zīmju līmenī


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

2011

Karte:

Ikdienā pārsvarā lieto latviešu valodu

Ikdienā lieto latviešu valodas paveidu – latgaliešu valodu

Ikdienā pārsvarā lieto krievu valodu

Tautas skaitīšanas datu vizualizācija