Jaunākā informācija datubāzēs (19. – 23.01.2009.)

26.01.2009

Sadaļā Ģeogrāfiskās ziņas papildināti 2008. gada decembra dati par laika apstākļiem Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās un gaisa kvalitāti, kā arī 2008. gada dati par laika apstākļiem Latvijā un atsevišķās pilsētās un par gaisa temperatūru Latvijā.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļa Banku rādītāji papildināta ar jaunākajiem datiem par vidējām svērtajām procentu likmēm.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Cenas papildināti dati par būvniecības izmaksu indeksiem 2008. gada 4. ceturksnī.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļa Darba samaksa papildināta ar jaunām tabulām:
6 – 9. Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa Latvijas reģionos pa darbības veidiem/pa ceturkšņiem (īstermiņa dati);
6 – 14. Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa pa darbības veidiem Latvijas reģionos (gada dati).
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Iedzīvotāji papildināti 2008. gada decembra dati, kā arī dati par iedzīvotāju skaitu 2009. gada janvārī perioda sākumā.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļā Enerģētika papildināti 2008. gada novembra dati.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Tūrisms papildināti 2008. gada 3. ceturkšņa dati par Latvijas iedzīvotāju ceļojumiem pa Latviju un 2008. gada novembra dati par viesnīcu izmantošanas rādītājiem.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļā Lauksaimniecība papildināti 2008. gada novembra dati par graudaugu kultūru iepirkumu un vidējo iepirkuma cenu un 2008. gada decembra dati par gaļas un piena iepirkumu.
Metodoloģija