Jaunākā informācija datubāzēs (19. - 22.11.2008.)

24.11.2008

Datubāzē sadaļā Banku rādītāji papildināti š. g. oktobra dati par vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Rūpniecība papildināti š. g. 3. ceturkšņa un 2007. gada dati par saražotās rūpniecības realizāciju 2008. gadā.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Iekšzemes kopprodukts ar 2006. gada datiem papildinātas tabulas:
2 – 2. Iekšzemes kopprodukts statiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos;
2 – 11. Kopējā pievienotā vērtība pa darbības veidiem reģionos;
2 – 12. Kopējās pievienotās vērtības īpatsvars pa darbības veidiem Latvijā un reģionos;
2 – 13. Reģionu kopējās pievienotās vērtības īpatsvars Latvijā un pa darbības veidiem.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļa Nodarbinātība un bezdarbs papildināta ar 2008. gada 3. ceturkšņa datiem.
Metodoloģija