Jaunākā informācija datubāzēs (18.10.-22.10.2010.)

25.10.2010

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Sep./2010

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Sep./2010
3.cet./2010

Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs;
Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi.

Banku rādītāji -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Sep./2010

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji;
IE02. Iedzīvotāju starpvalstu migrācija.

Iedzīvotāji -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2010.g. sākumā

Datoru un interneta lietošana uzņēmumos;
Interneta mājaslapa uzņēmumos;
Uzņēmumi, kas veikuši pirkumus internetā;
Uzņēmumi, kas pārdevuši preces vai pakalpojumus internetā.

Informācijas tehnoloģijas - ikgadējie dat

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1999-2009

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi;
VF02. Vispārējās valdības sektora izdevumi.

Valdības finanses -mēnešu/ceturkšņu dati

1995-2009

VF01. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji;
VF02. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem.

Valdības finanses -ikgadējie dati

Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2006 - 2009

EN26. Energoresursu vidējās cenas gala patērētājiem.

Enerģētika -ikgadējie dati