Jaunākā informācija datubāzēs (18.08. - 22.08.2008.)

25.08.2008

Datubāzes sadaļā Ģeogrāfiskās ziņas atjaunoti īstermiņa dati par laika apstākļiem Latvijā 2007. gada jūlijā un par gaisa kvalitāti 2008. gadā, kā arī papildināti 2007. gada dati par ūdens ņemšanu, patēriņu un novadīšanu un par kaitīgo vielu izplūdi atmosfērā.

Metodoloģija

Datubāzes sadaļa Iedzīvotāji papildināta ar 2007. gada datiem par vidējo paredzamo mūža ilgumu un patvēruma meklētājiem un bēgļiem Latvijā.

Metodoloģija

Datubāzes sadaļa Sociālā drošība papildināta ar 2006. gada datiem par sociālās aizsardzības izdevumiem pēc ESSPROS klasifikācijas Latvijā.

Metodoloģija

Datubāzes sadaļa Nodarbinātība un bezdarbs papildināta ar 2008. gada 2. ceturkšņa datiem un pievienoti jauni ceturkšņa dati par nodarbinātiem iedzīvotājiem pēc darbības veida.

Metodoloģija

Datubāzes sadaļā Finanses papildināti 2008. gada jūlija dati par vidējo svērto procentu likmi piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem latos un ārvalstu valūtās.

Metodoloģija

Datubāzes sadaļa Tūrisms papildināta ar 2008. gada 2. ceturkšņa datiem par apkalpoto cilvēku skaitu un ārvalstu viesu uzturēšanos viesnīcās un citās tūristu mītnēs, kā arī viesnīcu izmantošanas rādītāji šajā periodā.

Metodoloģija

Datubāzes sadaļa Būvniecība papildināta ar 2008. gada 2. ceturkšņa datiem.

Metodoloģija

Datubāzes sadaļa Enerģētika papildināta ar šā gada jūnija datiem.

Metodoloģija