Jaunākā informācija datubāzēs (18.07.-22.07.2011.)

25.07.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

2010

DR03. Medījamo dzīvnieku skaits;

DR04. Medību sezonā nomedītie dzīvnieki.

Dabas resursi - ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūnijs/2011

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Jūnijs/2011

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji;

IE02. Iedzīvotāju starpvalstu migrācija.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2009

Uzņēmējdarbības rādītāji tirdzniecībā un pakalpojumos (NACE 2.red.).

Tirdzniecība un pakalpojumi -ikgadējie dati

2009

Uzņēmējdarbības rādītāji būvniecībā (NACE 2.red.).

Būvniecība -ikgadējie dati

2009

Uzņēmējdarbības rādītāji rūpniecībā (NACE 2.red.).

Rūpniecība -ikgadējie dati 

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Maijs/2011

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji (%).

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2010

IZ231. Profesionālās izglītības iestādēs uzņemto audzēkņu sadalījums pēc iepriekšējās mācību iestādes atrašanās vietas;

IZ30. Augstskolās, koledžās pamatstudijās uzņemto studentu sadalījums pēc dzīvesvietas.

Izglītība -ikgadējie dati