Jaunākā informācija datubāzēs (18.06.-22.06.2012.)

25.06.2012

Dati atjaunoti


Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Maijs/2012

 

1.cet./2012

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

RC04. Biznesa pakalpojumu cenu indeksi un pārmaiņas pa pakalpojumu nozarēm.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2011

RCG04. Biznesa pakalpojumu cenu indeksi.

Ražotāju cenas -ikgadējie dati

Maijs/2012

BR01. Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs pa mēnešiem (%);
BR03. Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās pa mēnešiem (%);
BR05. Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi pa mēnešiem (latos).

Banku rādītāji -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2012. gada sākumā

 

2011.gads (pārrēķināti saskaņā ar 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem)

IS04. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits līdz darbspējas, darbspējas un virs darbspējas vecuma grupās pēc dzimuma;

IS05. Demogrāfiskās slodzes līmenis;

IS07. Pastāvīgo iedzīvotāju nacionālais sastāvs gada sākumā;

IS08. Latviešu skaits Latvijā un Rīgā gada sākumā;

IS09. Pastāvīgo iedzīvotāju valstiskā piederība gada sākumā;

IS10. Pastāvīgo iedzīvotāju dzimšanas valsts gada sākumā.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Apr./2012

 

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

 

Izveidotas jaunas tabulas

 

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

 

TSG11-04. LATVIJAS PASTĀVĪGIE IEDZĪVOTĀJI PĒC DZIMŠANAS VALSTS, DZIMUMA UN PA VECUMA GRUPĀM 2011.GADA 1.MARTĀ;

TSG11-05. LATVIJAS PASTĀVĪGIE IEDZĪVOTĀJI PĒC VALSTISKĀS PIEDERĪBAS, DZIMUMA UN PA VECUMA GRUPĀM 2011.GADA 1.MARTĀ;

TSG11-06. LATVIJAS PASTĀVĪGIE IEDZĪVOTĀJI PĒC TAUTĪBAS, DZIMUMA UN PA VECUMA GRUPĀM 2011.GADA 1.MARTĀ;

TSG11-07. LATVIJAS PASTĀVĪGO IEDZĪVOTĀJU GRUPĒJUMS PĒC MĀJĀS PĀRSVARĀ LIETOTĀS VALODAS, DZIMUMA UN PA VECUMA GRUPĀM 2011.GADA 1.MARTĀ.

Tautas skaitīšanas rezultāti- 2011.g.dati

 


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2010

SDG14. Aprūpe mājās gada beigās.

Sociālā drošība -  ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2011

ENG20. Koģenerācijas staciju sadalījums pēc patērētā kurināmā veida.

Enerģētika -ikgadējie dati