Jaunākā informācija datubāzēs (18.05.–22.05.2015.)

25.05.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Aprīlis/2015

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas –mēnešu dati

Aprīlis/2015

GZG07. Mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā.

Ģeogrāfiskās ziņas -ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1.cet./2015

UF01. Līzinga un faktoringa portfelis (tūkst. euro);

UF021. Finanšu līzinga portfeļa sadalījums pēc līzinga ņēmēju institucionālā sektora (EKS 2010) perioda beigās (tūkst. euro);

UF031. Finanšu līzinga portfeļa sadalījums nefinanšu komersantiem pa darbības veidiem (NACE 2.red.) perioda beigās (tūkst. euro).

Uzņēmējdarbības finanses - ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Aprīlis/2015

 

2014

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa ceturkšņiem un mēnešiem;

IE04. Dzīvi dzimušo un mirušo skaits pēc dzimuma pa mēnešiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2014

MAG08. Dzīvojamā fonda samaksātā apsaimniekošanas maksa vidēji mēnesī reģionos (euro centi par 1 m²).

Mājokļi -ikgadējie dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

1.cet./2015

AT03. Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši esa95 un pa BEC 4.red. Klasifikācijas kategorijām (tūkst. euro);

AT04. Eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam (NACE 2.red.) Pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

AT05. Eksports un imports pa harmonizētās sistēmas sadaļām un valstīm (euro).

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1996

NBG06. Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pa vecuma grupām un pēc dzimuma.

Nodarbinātība un bezdarbs -ikgadējie dati