Jaunākā informācija datubāzēs (18.04.–22.04.2016.)

25.04.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Marts/2016

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas –mēnešu dati

Marts/2016

GZG07. Mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā.

Ģeogrāfiskās ziņas -ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Marts/2016

RC01. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet/2015

 

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi un izdevumi pa ceturkšņiem (milj. euro);

VF02. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem pa ceturkšņiem perioda beigās (milj. euro);

VF03. Vispārējās valdības ceturkšņu finanšu konti sadalījumā pa apakšsektoriem perioda beigās (milj. euro).

Valdības finanses -ceturkšņu dati

2015 (provizoriski dati)

VFG01. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji (milj. euro);

 VFG02. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro);

VFG05. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem perioda beigās (milj. euro).

Valdības finanses -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Marts/2016

1.cet./2016

 

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa mēnešiem;

IE02. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa ceturkšņiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Februāris/2016

TU01. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%)

TU02. Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits un pavadītās naktis pa mēnešiem.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

2015

TUG08. Tūrisma komersantu darbības raksturojošie rādītāji;

TUG09. Tūrisma komersantu apkalpoto personu skaits pa valstīm;

TUG10. Tūrisma komersantu apkalpoto personu skaits Latvijas statistiskajos reģionos.

Tūrisms -ikgadējie dati


Precizēti dati
 

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1.cet/2001-3.cet/2015

1.cet/2008-3.cet/2015

 

1.cet/2015-3.cet/2015

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi un izdevumi pa ceturkšņiem (milj. euro);

VF02. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem pa ceturkšņiem perioda beigās (milj. euro);

VF03. Vispārējās valdības ceturkšņu finanšu konti sadalījumā pa apakšsektoriem perioda beigās (milj. euro).

Valdības finanses -ceturkšņu dati

2001-2014

 

 

 

 

 

2008-2014

VFG01. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji (milj. euro);

VFG02. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro);

VFG03. Vispārējās valdības sektora detalizēti nodokļu un sociālo iemaksu ieņēmumi pa nodokļu veidiem vai sociālajām iemaksām sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro);

VFG04. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro);

VFG05. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem perioda beigās (milj. euro).

Valdības finanses -ikgadējie dati

2015

IK10_07. Iekšzemes kopprodukta izlietojums pa ceturkšņiem (tūkst. euro).

Iekšzemes kopprodukts -ceturkšņu dati

2015

IKG10_03. Iekšzemes kopprodukts no izlietojuma aspekta (tūkst. euro).

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati