Jaunākā informācija datubāzēs (18.04.-21.04.2011.)

26.04.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Mar./2011

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecībā.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Mar./2011

1.cet./2011

Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs;

Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās;

Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi.

Banku rādītāji -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2010

DI01. Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem.

Darbaspēka izmaksas -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Feb./2011

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

TU07. Tūrisma komersantu apkalpoto personu skaits.

Tūrisms -ikgadējie dati