Jaunākā informācija datubāzēs (18.03.-22.03.2013.)

25.03.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

4.cet./ 2012

PC07. Mājokļa cenu indekss un pārmaiņas.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2012

PCG05. Mājokļa cenu indeksa pārmaiņas (procentos pret iepriekšējo gadu).

Patēriņa cenas  -ikgadējie dati

Februāris/ 2013

 

4.cet./ 2012

RC01. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs;

RC04. Biznesa pakalpojumu cenu indeksi un pārmaiņas pa pakalpojumu nozarēm.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2012

RCG04. Biznesa pakalpojumu cenu indeksi.

Ražotāju cenas -ikgadējie dati

Februāris/2013

BR01. Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs;

BR03. Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās;

BR05. Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi.

Banku rādītāji -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

4.cet./ 2012

Aizņemtās un brīvās darbvietas;

Vidējais darbinieku skaits pilna darba laika vienībās;

Apmaksātās un nostrādātās stundas ceturksnī.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -mēnešu/ceturkšņu dati

2012

Aizņemtās un brīvās darbvietas;

Vidējais darbinieku skaits pilna darba laika vienībās;

Apmaksātās un nostrādātās stundas.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -ikgadējie dati

2012

IIG12. Strādājošo pirktspēja.

Iedzīvotāju ieņēmumi- ikgadējie dati

Decembris/ 2012

DS14. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem;

DS15. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma;

DS16. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

2012

SDG04. Pensiju saņēmēju skaita sadalījums pēc pensijas vidējā piešķirtā apmēra.

Sociālā drošība -  ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Janvāris/ 2013

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

2012

TUG08. Viesnīcas un citas tūristu mītnes;

TUG091. Viesnīcas un citas tūristu mītnes Latvijas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;

TUG10. Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TUG11. Tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits pa valstīm un mītņu veidiem.

Tūrisms -ikgadējie dati