Jaunākā informācija datubāzēs (18.02.-22.02.2013.)

25.02.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Janvāris/2013

PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
PC06. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Janvāris/2013

4.cet./2012

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs;

Eksporta un importa vienības vērtības indeksi un pārmaiņas.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2012

RCG07. Eksporta vienības vērtības indeksi;

RCG08. Importa vienības vērtības indeksi.

Ražotāju cenas -ikgadējie dati

Janvāris/2013

BR01. Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs;

BR03. Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās;

BR05. Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi.

Banku rādītāji -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2012

Uzbūvētās jaunas dzīvojamās mājas;

Uzbūvēto dzīvokļu skaits.

Mājokļi -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2012

BUG05. Būvniecības produkcijas indeksi, NACE 2. red. klasifikācijas kods F (procentos pret iepriekšējo gadu, salīdzināmajās cenās).

Būvniecība -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2012

Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas;

Iebraukušie un izbraukušie pasažieri Rīgas ostā.

Transports - ikgadējie dati

Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1996-2011

IBG10. Iedzīvotāju starptautiskās ilgtermiņa migrācijas saldo reģionos, republikas pilsētās un novados.

Iedzīvotāji: migrācija -ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2009-2013

RCG001. Ražotāju cenu indeksu svari sadaļās un nodaļās.

Ražotāju cenas -ikgadējie dati