Jaunākā informācija datubāzēs (18.-22.05.2009.)

25.05.2009

Datubāzē sadaļā Ģeogrāfiskās ziņas ar šī gada aprīļa datiem papildinātas tabulas „1-1. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās” un „1.2. gaisa kvalitāte (mikrogrami/ m³)".
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Nodarbinātība un bezdarbsar 2009.gada 1. ceturkšņa datiem papildinātas tabulas par nodarbināto skaitu no 5-1. līdz 5-5. un no 5-7. līdz 5-30.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļāBanku rādītāji ar 2009. gada aprīļa datiem papildinātas tabulas „3-4. Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs pa mēnešiem (%)” un „3-8. Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās pa mēnešiem (%)”
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Lauksaimniecība ar 2009.gada aprīļa datiem papildināta tabula par graudaugu kultūru iepirkumu un vidējo iepirkuma cenu (15-2.)
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Būvniecība ar datiem par 2009.gada 1.ceturksni papildinātas tabulas no 17-1. līdz 17-9. Visās minētajās tabulās dati sniegti NACE 2. redakcijā.
No datubāzes tika izņemta tabula par jaunajiem pasūtījumiem būvniecībā, jo turpmāk šāda informācija netiks apkopota.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Nodarbinātība un bezdarbsar 2009.gada 1.ceturkšņa datiem papildināta informācija par nodarbinātajiem iedzīvotājiem pēc darbības veida (5-6.2. un 5-6.3. tabula)
Ar 2008.gada datiem papildināta tabula „5-40. Nodarbinātības strukturālie rādītāji”
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Tūrisms ar 2008.gada datiem papildinātas tabulas no 20-1. līdz 20-5.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļa „Informācijas tehnoloģijaspapildināta ar jaunām tabulām par IKT sektora uzņēmumu raksturojošajiem rādītājiem un interneta lietošanu uzņēmumos (19-8, 19-10, 19-11, 19-13, 19-15, 19-16, 19-17, 19-23, 19-24, 19-25, 19-26).
Ar 2003.-2005.g. datiem papildināta tabula „19-12. Interneta pieslēgumu veidi uzņēmumos gada sākumā (% no internetu lietojošo uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)”
Tabulās „IKT sektora uzņēmumu skaits” (19-18.) un „IKT sektora uzņēmumu apgrozījums, personāla izmaksas un pievienotā vērtība (19-20.) dati papildināti ar dalījumu pēc nodarbināto skaita.

Datubāzē sadaļā Enerģētika ar 2009.gada marta datiem papildinātas tabulas:
1. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš
2. Dabasgāzes imports un patēriņš
3. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš
4. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš un siltumenerģijas ražošana un patēriņš
Metodoloģija


Dati precizēti

Datubāzē sadaļā Ārējā tirdzniecība precizēti 2007.gada dati tabulās: 21-3, 21-4, 21-8, 21-12.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Nodarbinātība un bezdarbsprecizēti dati šādās tabulās: 5-8.1, 5-27, 5-28, 5-37, 5-38, 5-39.
Metodoloģija