Jaunākā informācija datubāzēs (17.12.-21.12.2012.)

27.12.2012

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Novembris/2012

3.cet./2012

RC01. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

RC04. Biznesa pakalpojumu cenu indeksi un pārmaiņas pa pakalpojumu nozarēm.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Novembris/2012

BR01. Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs;
BR03. Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās;
BR05. Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi.

Banku rādītāji -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

Iekšzemes kopprodukts statistiskajos reģionos;

Kopējā pievienotā vērtība pa darbības veidiem un īpatsvars statistiskajos reģionos.

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Oktobris/2012

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%).

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2001-2010

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji;
IE02. Iedzīvotāju starpvalstu migrācija;

IE04. Dzīvi dzimušo un mirušo skaits pēc dzimuma pa mēnešiem;

IE06. Iedzīvotāju starptautiskā ilgtermiņa migrācija Latvijā pa mēnešiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

2001-2010

ISG021. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimums gada sākumā;

ISG03. Iedzīvotāju skaita izmaiņas un  tās ietekmējošie faktori;

ISG04. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits līdz darbspējas, darbspējas un virs darbspējas vecuma grupās pēc dzimuma gada sākumā;

ISG05. Demogrāfiskās slodzes līmenis gada sākumā;

ISG06. Vīriešu un sieviešu vecuma struktūra gada sākumā;

ISG171. Vīriešu un sieviešu vecuma struktūra republikas pilsētās gada sākumā.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati