Jaunākā informācija datubāzēs (17.10.–21.10.2016.)

24.10.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Septembris/2016

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas –mēnešu dati

Septembris/2016

GZG07. Mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā.

Ģeogrāfiskās ziņas -ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Septembris/2016

Augusts/2016

RC01. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

RC11. Eksporta un importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2016

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi un izdevumi (milj. euro);

VF02. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro);

VF03. Vispārējās valdības ceturkšņu finanšu konti sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro).

Valdības finanses -ceturkšņu dati

2015

VFG03. Vispārējās valdības sektora detalizēti nodokļu un sociālo iemaksu ieņēmumi pa nodokļu veidiem vai sociālajām iemaksām sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro).

Valdības finanses -ikgadējie dati

2.cet./2016

IK10_13. Ceturkšņa nefinanšu konti (sektori S.13 un S.2) (tūkst. euro)

Iekšzemes kopprodukts -ceturkšņu dati

2015

IKG10_18. Nefinanšu nacionālie konti (tūkst. euro)

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI

1. oktobris/2016

Septembris/2016

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa mēnešiem;

IE02. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa ceturkšņiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

2002-2014

MBG151. Mājsaimniecības patēriņa izdevumu detalizēts sastāvs (ECOICOP) vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli gadā (euro).

Mājsaimniecību budžets -ikgadējie dati

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2016 (gada sākumā)

IKT lietošana uzņēmumos un mājsaimniecībās.

Informācijas tehnoloģijas: IKT lietošana mājsaimniecībās, IKT lietošana uzņēmumos, IKT sektora statistika, Uzņēmumu IKT izdevumi.


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2003-2016

2015-2016

2003-2016

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi un izdevumi (milj. euro);

VF02. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro);

VF03. Vispārējās valdības ceturkšņu finanšu konti sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro).

Valdības finanses -ceturkšņu dati

2003-2015

1996-2015

2010-2014

 

2002-2015

VFG01. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji (milj. euro);

VFG02. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro);

VFG03. Vispārējās valdības sektora detalizēti nodokļu un sociālo iemaksu ieņēmumi pa nodokļu veidiem vai sociālajām iemaksām sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro);

 VFG05. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem perioda beigās (milj. euro).

Valdības finanses -ikgadējie dati

2007-2016

IK10_13. Ceturkšņa nefinanšu konti (sektori S.13 un S.2) (tūkst. euro)

Iekšzemes kopprodukts -ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI

2012-2013 (vīrieši; sievietes)

IMG081. Paredzamais mūža ilgums 40 līdz 90 gadus veciem iedzīvotājiem.

Iedzīvotāji: mirstība -ikgadējie dati