Jaunākā informācija datubāzēs (17.10.-21.10.2011.)

24.10.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Sep./2011

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Sep./2011
3.cet./2011

Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs;
Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi.

Banku rādītāji -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2009

TUG14. Tūrisma nozares nozīmīgumu raksturojoši rādītāji (%).

Tūrisms - ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2000; 2010

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi pa ceturkšņiem (milj. latu);

VF02. Vispārējās valdības sektora izdevumi pa ceturkšņiem (milj. latu).

Valdības finanses -mēnešu/ceturkšņu dati