Jaunākā informācija datubāzēs (17.07.–21.07.2017.)

24.07.2017

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Jūnijs/2017

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. Gaisa kvalitāte.

Ģeogrāfiskās ziņas–mēnešu dati

Jūnijs/2017

GZG07. Mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā.

Ģeogrāfiskās ziņas–ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūnijs/2016

RC01. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas–mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI

1.jūlijs/2017

Jūnijs/2017

2.cet./2017

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa mēnešiem;

IE02. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa ceturkšņiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas–mēnešu/ceturkšņu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

2016

SDG11. Ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri gada beigās;

SDG12. Bērnu atrašanās iemesli sociālās aprūpes iestādēs gada beigās (skaits).

Sociālā drošība–ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2016

TRG041. Pašvaldību ceļu un ielu finansēšanas līdzekļu izmantošana (euro).

Transports–ikgadējie dati