Jaunākā informācija datubāzēs (17.03.-21.03.2014.)

24.03.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Februāris/2014

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas –mēnešu dati

2013

GZG08. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas -ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

4.cet./2013

PC07. Mājokļa cenu indekss un pārmaiņas.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2013

PCG05. Mājokļa cenu indeksa pārmaiņas (procentos pret iepriekšējo gadu).

Patēriņa cenas  -ikgadējie dati

Februāris/ 2014

4.cet./ 2013

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs;

Biznesa pakalpojumu cenu indeksi un pārmaiņas pa pakalpojumu nozarēm.

Eksporta un importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA 2008 iedaļām un nodaļām.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2013

RCG04. Biznesa pakalpojumu cenu indeksi.

Ražotāju cenas -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Februāris/2014

IE01. Iedzīvotāju skats un dabiskās kustības galvenie rādītāji.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet./2013

Dati par aizņemtajām un brīvajām darba vietām pa darbības veidiem, reģioniem, republikas pilsētām un novadiem, profesiju pamatgrupām;

Dati par vidējo darbinieku skaitu, apmaksātajām un nostrādātajām stundām.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -mēnešu/ceturkšņu dati

2013

Aizņemtās un brīvās darbvietas;

Vidējais darbinieku skaits pilna darba laika vienībās;

Apmaksātās un nostrādātās stundas.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -ikgadējie dati

Decembris/2013

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem, pa vecuma grupām un dzimumiem.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet./2013

Darbaspēka izmaksas un izmaksu indeksi.

Darbaspēka izmaksas -mēnešu/ceturkšņu dati

2013

DIG02. Darbaspēka izmaksas un to struktūra gadā.

Darbaspēka izmaksas -ikgadējie dati

2013

SDG04. Pensiju saņēmēju skaita sadalījums pēc pensijas vidējā piešķirtā apmēra.

Sociālā drošība -  ikgadējie dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2013 (provizoriski dati)

ATG23. Eksports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida (NACE 2. red.);

ATG24. Imports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida (NACE 2. red.).

Ārējā tirdzniecība -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2013

Reģistrēto automobiļu skaits. Reģistrēto vieglo automobiļu sadalījums.

Transports - ikgadējie dati

Janvāris/2014

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati