Jaunākā informācija datubāzēs (17.02.-21.02.2014.)

24.02.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Janvāris/2014

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas –mēnešu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Janvāris/2014

PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
PC06. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Janvāris/201

 

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet./2013

Līzinga un faktoringa portfelis;

Finanšu līzinga portfeļa sadalījums pēc līzinga ņēmēju institucionālā sektora; finanšu līzinga portfeļa sadalījums nefinanšu komersantiem pa darbības veidiem.

Uzņēmējdarbības finanses- mēnešu ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Janvāris/2014

IE01. Iedzīvotāju skats un dabiskās kustības galvenie rādītāji.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2013

TIG05. Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi pa pamatdarba veidiem (2010=100);

TIG06. Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi pa uzņēmuma pamatdarbības veidiem, (2010=100)

Tirdzniecība un pakalpojumi -ikgadējie dati

2013

Uzbūvētās jaunas dzīvojamās mājas;

Uzbūvēto dzīvokļu skaits.

Mājokļi -mēnešu/ceturkšņu dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1.-3.cet./2013

Līzinga un faktoringa portfelis;

Finanšu līzinga portfeļa sadalījums pēc līzinga ņēmēju institucionālā sektora; finanšu līzinga portfeļa sadalījums nefinanšu komersantiem pa darbības veidiem.

Uzņēmējdarbības finanses- mēnešu ceturkšņu dati