Jaunākā informācija datubāzēs (17.01.-21.01.2011.)

24.01.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Dec./2010

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās.

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³)

Ģeogrāfiskās ziņas -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

GZ06. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās pilsētās.

GZ07. Mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā.

Ģeogrāfiskās ziņas -ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Dec./2010

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas -ikgadējie dati

Dec./2010

4.cet./2010

Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs;

Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās;

Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi (latos).

Banku rādītāji -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

BR01. Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs (%);

BR02. Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās (%);

BR03. Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi gada beigās (latos)

BR04. Latvijas Bankas ārvalstu valūtu kursi vidēji gadā (latos)

Banku rādītāji -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Janv./2011

II03. Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga vidēji mēnesī (latos).

Iedzīvotāju ieņēmumi- mēnešu/ceturkšņu dati

2011

II02. Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga (latos).

Iedzīvotāju ieņēmumi- ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Nov./2010

RU25. Piena produktu ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

Izveidotas jaunas tabulas

 

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1995-2010

 

1996-2010

IK11. Preču un pakalpojumu izlaide un starppatēriņš pa ceturkšņiem (tūkst. latu);

IK12. Iekšzemes kopprodukta deflatori

Iekšzemes kopprodukts -mēnešu/ceturkšņu dati

1995-2009

1996-2009

IK16. Preču un pakalpojumu izlaide un starppatēriņš (tūkst. latu);

IK17. Iekšzemes kopprodukta deflatori.

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati