Jaunākā informācija datubāzēs (17.-21.08.2009.)

24.08.2009

Datubāzē sadaļā „Cenas” ar 2009.gada jūlija datiem papildināta tabulas:
7-7. Ražotāju cenu indeksi rūpniecības nozarēs (2005=100)
7-7.2 Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā pa produkcijas realizācijas veidiem
Metodoloģija

Datubāzē sadaļa Nodarbinātība un bezdarbspapildināta ar 2009. gada 2.ceturkšņa datiem.
Tabulas, kurās sniegta informācija nozaru griezumā (5-6.2, 5-6.3 un 5-10) tiks papildinātas ar 2.ceturkšņa datiem vēlāk.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļa Rūpniecībaar 2009. gada 2.ceturkšņa datiem papildināta tabula „16-24. Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija pa ceturkšņiem (daudzums, tūkst. Ls)”
3. un 4. ceturkšņa dati nebūs pieejami, jo ceturkšņa veidlapas "Pārskats par rūpniecības produkcijas veidu ražošanu un realizāciju" (3-r) darbība tiek uz laiku pārtraukta.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Būvniecība ar 2009.gada 2.ceturkšņa datiem papildinātas tabulas no 17-1. līdz 17-9.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļāBanku rādītāji ar 2009.gada jūlija datiem papildinātas tabulas:
3-4. Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs pa mēnešiem (%)
3-8. Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās pa mēnešiem (%)
Metodoloģija

Precizēti dati

Datubāzes sadaļā „Lauksaimniecības vispārīgie rādītāji” precizēti 2008.gada (provizoriskie) dati tabulā
"LI01. Lauksaimniecības produkcijas indeksi."