Jaunākā informācija datubāzēs (16.11.–20.11.2015.)

23.11.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Oktobris/2015

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;
GZ02. Gaisa kvalitāte.

Ģeogrāfiskās ziņas – mēnešu dati

Oktobris/2015

GZG07. Mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā

Ģeogrāfiskās ziņas – ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Septembris/2015

RC111. Eksporta vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām;

RC121. Importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām

Ražotāju cenas – mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet./2015

UF01. Līzinga un faktoringa portfelis;

UF021. Finanšu līzinga portfeļa sadalījums pēc līzinga ņēmēju institucionālā sektora (EKS 2010);

UF031. Finanšu līzinga portfeļa sadalījums nefinanšu komersantiem pa darbības veidiem (NACE 2.red.);

UF11. Finanšu sektora komersantu (komercsabiedrību) neto apgrozījums un peļņa vai zaudējumi pa darbības veidiem (tūkst. euro).

Uzņēmējdarbības finanses  ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Oktobris/2015

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa ceturkšņiem un mēnešiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas – mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2014

RUG10. Piena produktu ražošana.

Rūpniecība – ikgadējie dati

2014 (provizoriski dati)

SBG02. Uzņēmējdarbības rādītāji rūpniecībā 2014. gadā (provizoriski dati);

SBG03. Uzņēmējdarbības rādītāji būvniecībā 2014. gadā (provizoriski dati);

SBG04. Uzņēmējdarbības rādītāji tirdzniecībā 2014. gadā (provizoriski dati);

SBG05. Uzņēmējdarbības rādītāji pakalpojumos 2014. gadā (provizoriski dati).

Uzņēmējdarbības strukturālie rādītāji  ikgadējie dati