Jaunākā informācija datubāzēs (16.09.-20.09.2013.)

23.09.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Augusts/2013

 

2.cet./2013

RC01. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs;

RC04. Biznesa pakalpojumu cenu indeksi un pārmaiņas pa pakalpojumu nozarēm.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Augusts/2013

BR01. Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs pa mēnešiem (procenti);

BR03. Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās pa mēnešiem (procenti);

BR05. Latvijas bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi pa mēnešiem (latos).

Banku rādītāji -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Augusts/2013

IE01. Iedzīvotāju skats un dabiskās kustības galvenie rādītāji.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2013

Dati par aizņemtajām un brīvajām darba vietām pa darbības veidiem, reģioniem, republikas pilsētām un novadiem, profesiju pamatgrupām;

Dati par vidējo darbinieku skaitu, apmaksātajām un nostrādātajām stundām.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

1.pusg./2013

MSG06. Kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas, Ls/m³.

Mežsaimniecība -ikgadējie dati


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2011-2012

IBG042. Starptautisko ilgtermiņa migrantu sadalījums pēc ģimenes stāvokļa;

IBG043. Starptautisko ilgtermiņa migrantu sadalījums pēc migrantu valstiskās piederības

Iedzīvotāji: migrācija -ikgadējie dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2012

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t)

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati