Jaunākā informācija datubāzēs (16.08.-20.08.2010.)

23.08.2010

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Jūl/2010

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;
GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas - mēnešu/ceturkšņu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūl/2010

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

Jūl/2010

BR01. Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs (%);
BR03. Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās (%);
BR05. Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi (latos).

Banku rādītāji - mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2.cet/2010

Nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un darba meklētāju īpatsvars;
Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma un izglītības līmeņa;
Nodarbinātie iedzīvotāji pēc: dzimuma, vecuma grupām, darbības veida, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Blakus darbā nodarbinātie pēc dzimuma, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Darba meklētāji pēc dzimuma, vecuma grupām, darba pārtraukšanas iemesliem, darba meklēšanas ilguma;
Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma, vecuma grupām, statusa, darba nemeklēšanas iemesliem, izglītības līmeņa

Nodarbinātība un bezdarbs - mēnešu/ceturkšņu dati

2009

Mājsaimniecības patēriņa sastāvs un struktūra.

Mājsaimniecību budžets- ikgadējie dati

2009

Veselības aprūpes pamatrādītāji;
Iedzīvotāju saslimstība ar atsevišķām infekcijas un parazitārajām slimībām; ļaundabīgajiem audzējiem; aktīvo tuberkulozi; psihiskajām slimībām; alkoholismu;
HIV inficēšanās gadījumu skaits;
Dzemdības un aborti;
Pirmoreiz par invalīdiem atzīto iedzīvotāju skaits;
Darbā notikušie nelaimes gadījumi;
Ārstniecības personāls;
Iedzīvotāju hospitalizācija;
Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi

Veselības aprūpe un sports- ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jūn/2010

RU25. Piena produktu ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība- mēnešu/ceturkšņu dati