Jaunākā informācija datubāzēs (16.04.-20.04.2012.)

23.04.2012

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Mar./2012

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Mar./2012

1.cet./2012

Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs;

Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās;

Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi.

Banku rādītāji -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2011

Nodarbinātības un bezdarba rādītāji (Pārrēķins pēc 2011.gada tautas skaitīšanas rezultātiem).

Nodarbinātība un bezdarbs -mēnešu/ceturkšņu dati

2011

Nodarbinātības un bezdarba rādītāji (Pārrēķins pēc 2011.gada tautas skaitīšanas rezultātiem).

Nodarbinātība un bezdarbs -ikgadējie dati

2011

SDG07. Izdevumi valsts pabalstiem un pensijām (tūkst. latu).

Sociālā drošība -  ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2011

Satiksmes ceļu garums;

Valsts un pašvaldību ceļu garums statistiskajos reģionos;

Pašvaldību ielu garums statistiskajos reģionos.

Transports - ikgadējie dati

2011

TU07. Tūrisma komersantu apkalpoto personu skaits.

Tūrisms -ikgadējie dati

Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2000-2010

IKG18. Nefinanšu nacionālie konti (tūkst. latu).

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2005-2011

Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties segt atsevišķas izmaksas;

Ekonomiskā spriedze mājsaimniecībās;

Mājsaimniecību īpatsvars, kuras norādīja uz neapmierinošiem mājokļa apstākļiem;

Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no ilglietošanas preču izmantošanas.

Materiālā nenodrošinātība -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2010-2011

TUG16. Tūrisma komersantu apkalpoto personu skaits Latvijas statistiskajos reģionos.

Tūrisms -ikgadējie dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Apr./2011

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš (milj. kilovatstundas).

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati