Jaunākā informācija datubāzēs (16.03.-20.03.2015.)

23.03.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Februāris/2015

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas –mēnešu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

4.cet./2014

PC07. Mājokļa cenu indekss un pārmaiņas.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet./2014

PCG05. Mājokļa cenu indeksa pārmaiņas (procentos pret iepriekšējo gadu).

Patēriņa cenas  -ikgadējie dati

Februāris/2015

Janvāris/2015

 

4.cet./2014

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs;

Eksporta un importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām;

Biznesa pakalpojumu cenu indeksi un pārmaiņas pa pakalpojumu nozarēm.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2014

RCG04. Biznesa pakalpojumu cenu indeksi

Ražotāju cenas -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Februāris/2015

IE01. Iedzīvotāju skats un dabiskās kustības galvenie rādītāji.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet./2014

Dati par aizņemtajām un brīvajām darba vietām pa darbības veidiem, reģioniem, republikas pilsētām un novadiem, profesiju pamatgrupām;

Dati par vidējo darbinieku skaitu, apmaksātajām un nostrādātajām stundām.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -ceturkšņu dati

2014

Aizņemtās un brīvās darbvietas;

Vidējais darbinieku skaits pilna darba laika vienībās;

Apmaksātās un nostrādātās stundas.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -ikgadējie dati

2014

IIG01. Iedzīvotāju naudas ieņēmumi (vidēji mēnesī, euro);

IIG12. Strādājošo pirktspēja.

Iedzīvotāju ieņēmumi- ikgadējie dati

4. cet./2014

DI01. Darbaspēka izmaksu indeksi pa darbības veidiem pa ceturkšņiem;

DI03. Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem, sezonāli neizlīdzinātie (euro);

DI04. Darbaspēka izmaksas un to struktūra ceturksnī, tūkst. euro.

Darbaspēka izmaksas -ceturkšņu dati

2014

DIG02. Darbaspēka izmaksas un to struktūra gadā (tūkst. euro).

Darbaspēka izmaksas -ikgadējie dati

2014

SKG09. Cietumos esošo personu skaits gada beigās.

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2014

TRG17. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās (tūkst. tonnu);

TRG18. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Rīgas ostā (% no kravu apgrozības);

TRG19. Ar jūras transportu nosūtītas un saņemtas kravas Liepājas ostā (% no kravu apgrozības);

TRG20. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Ventspils ostā (% no kravu apgrozības);

TRG21. Ar jūras transportu nosūtītas un saņemtas kravas mazajās ostās (% no kravu apgrozības);

TRG22. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas pa kravu veidiem (tūkst. tonnu);

TRG29. Iebraukuši un izbraukuši pasažieri ostās.

Transports -ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Janvāris/2015

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2013-2014

2014

TR07. Pasažieru pārvadājumi (tūkst. cilvēku);

TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

2013

TRG28. Pasažieru apgrozība (milj. pasažierkilometru).

Transports -ikgadējie dati