Jaunākā informācija datubāzēs (16.02.–20.02.2015.)

23.02.2015

Dati atjaunoti


Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Janvāris/2015

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās.

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas – mēnešu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Janvāris/2015

PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
PC06. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

Janvāris/2015

 

Decembris/2014

RC01. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs;

RC111. Eksporta vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA 2008 iedaļām un nodaļām;

RC121. Importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA 2008 iedaļām un nodaļām.

Ražotāju cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

2015

RCG001. Ražotāju cenu indeksu svari sadaļās un nodaļās.

Ražotāju cenas - ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Janvāris/2015

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa ceturkšņiem un mēnešiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  - mēnešu/ceturkšņu dati

2013

IBG09. Iedzīvotāju starptautiskā ilgtermiņa migrācija statistiskajos reģionos un republikas pilsētās.

Iedzīvotāji: migrācija - ikgadējie dati

4.cet./2014

Nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un darba meklētāju īpatsvars;
Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma un izglītības līmeņa;
Nodarbinātie iedzīvotāji pēc: dzimuma, vecuma grupām, darbības veida, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Blakus darbā nodarbinātie pēc dzimuma, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Darba meklētāji pēc dzimuma, vecuma grupām, darba pārtraukšanas iemesliem, darba meklēšanas ilguma;
Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma, vecuma grupām, statusa, darba nemeklēšanas iemesliem, izglītības līmeņa.

Nodarbinātība un bezdarbs - ceturkšņu dati

2014

Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes un dzimuma;

nodarbinātie pēc statusa un dzimuma;

Darba ņēmēji pa vecuma grupām un pēc dzimuma;

Pašnodarbinātie pa vecuma grupām un pēc dzimuma;

Darba meklētāji pēc darba pieredzes un dzimuma;

Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pa vecuma grupām un pēc dzimuma;

Reģistrēto bezdarbnieku skaits gada beigās.

Nodarbinātība un bezdarbs - ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2014

MAG04. Uzbūvēto dzīvokļu skaits;

MAG055. Izdoto būvatļauju skaits ēku būvniecībai statistiskajos reģionos , republikas pilsētās un novados;

MAG056. Ekspluatācijā pieņemto jaunuzbūvēto viena dzīvokļa māju skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados.

Mājokļi - ikgadējie dati


Izveidotas jaunas tabulas

 

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2013-2014

ISG071. Pastāvīgo iedzīvotāju lielākās tautības pēc vecuma (pa 5-gadu vecuma grupām) gada sākumā;

ISG093. Pastāvīgo iedzīvotāju valstiskā piederība un tautība gada sākumā;

ISG094. Pastāvīgo iedzīvotāju valstiskā piederība reģionos un republikas pilsētās gada sākumā;

ISG102. Pastāvīgo iedzīvotāju dzimšanas valsts reģionos un republikas pilsētās gada sākumā;

ISG103. Pastāvīgie iedzīvotāji pēc dzimšanas valsts un vecuma (pa 5-gadu vecuma grupām) gada sākumā.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas - ikgadējie dati


Precizēti dati
 

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2013

ZIG03. Izdevumi zinātniski pētnieciskajam darbam pa sektoriem un to finansējums (milj. euro).

Zinātne - ikgadējie dati