Jaunākā informācija datubāzēs (16.01.–20.01.2017.)

23.01.2017

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Decembris/2016

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās.

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³)

Ģeogrāfiskās ziņas – mēnešu dati

2016

GZG07. Mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā.

Ģeogrāfiskās ziņas - ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Decembris/2016

Novembris/2016

RC01. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs;

RC11. Eksporta un importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām.

Ražotāju cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

2016

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas - ikgadējie dati

2015

IKG10_15. Pirktspējas līmenis (PSL), cenu līmeņa indeksi un reālie izdevumi, (EKS2010).

Iekšzemes kopprodukts - ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI

1.janvāris/2017

Decembris/2016

4.cet./2016

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa mēnešiem;

IE02. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa ceturkšņiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas - mēnešu/ceturkšņu dati

 

DZĪVES APSTĀKĻI (EU-SILC apsekojums)

2015 (provizoriski dati)

NIG11. S80/S20 ienākumu kvintiļu attiecības indekss pēc vecuma;

NIG12. Džini koeficients (%).

Monetārā nabadzība un ienākumu nevienlīdzība - ikgadējie dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

2015 (provizoriski dati)

IIG04. Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi (euro, mēnesī);

IIG05. Mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu sastāvs un struktūra pilsētās un laukos vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī;

IIG06. Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi Latvijas statistiskajos reģionos (euro, mēnesī);

IIG07. Mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu sastāvs un struktūra Latvijas statistiskajos reģionos vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī;

IIG08. Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi pēc mājsaimniecības tipa (euro, mēnesī);

IIG09. Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi kvintiļu grupās (euro, mēnesī);

IIG10. Rīcībā esošie ienākumi pa vecuma grupām (euro, mēnesī).

Iedzīvotāju ieņēmumi - ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Novembris/2016

TU01. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%);

TU02. Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits un pavadītās naktis pa mēnešiem.

Tūrisms - mēnešu/ceturkšņu dati