Jaunākā informācija datubāzēs (16.01.-20.01.2012.)

23.01.2012

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Dec./2011

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās.

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³)

Ģeogrāfiskās ziņas -mēnešu/ceturkšņu dati

2011

GZG06. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās pilsētās.

GZG07. Mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā.

Ģeogrāfiskās ziņas -ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Dec./2011

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Dec./2011

4.cet./2011

Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs;

Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās;

Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi (latos).

Banku rādītāji -mēnešu/ceturkšņu dati

2011

Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs (%);

Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās (%);

Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi.

Banku rādītāji -ikgadējie dati


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

2010

I Ekonomiski aktīvo lauku saimniecību raksturojums;

II Zemes izmantošana;

III Lauksaimniecības dzīvnieki 2010.gada 1.jūlijā;

IV Būves un tehniskais nodrošinājums 2010.gada 1.jūlijā;

V Lauksaimniecībā nodarbinātie;

VI Pielietotās lauksaimnieciskās ražošanas metodes.

Lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti - 2010.g.dati

 

2011

2011.gada tautas skaitīšanas provizoriskie rezultāti.

Tautas skaitīšanas rezultāti- 2011.g.dati