Jaunākā informācija datubāzēs (16.-22.11.2009.)

23.11.2009

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Okt/2009

Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;
Gaisa kvalitāte.

Ģeogrāfiskās ziņas - mēnešu/ceturkšņu dati

EKONOMIKA UN FINANSES

Okt/2009

3-4. Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs
3-8. Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās

Banku rādītāji - mēnešu/ceturkšņu dati

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

3.cet/2009

Iedzīvotāji pēc dzimuma un ekonomiskās aktivitātes;
Nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un darba meklētāju īpatsvars;
Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji;
Iedzīvotāju 15-74 gadu vecumā ienākumu avoti;
Pamatdarbā un blakus darbā nodarbinātie iedzīvotāji;
Darba meklētāji;
Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji.

Nodarbinātība un bezdarbs - mēnešu/ceturkšņu dati

2008

12-15. Sociālās aizsardzības izdevumi pēc ESSPROS klasifikācijas Latvijā.

Sociālā drošība- ikgadējie dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1990-2008

10-8. Kinofilmu ražošana.

Kultūra- ikgadējie dati

2006-2007

12-15. Sociālās aizsardzības izdevumi pēc ESSPROS klasifikācijas Latvijā.

Sociālā drošība- ikgadējie dati

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2005-2008

TU09. Viesnīcas un citas tūristu mītnes reģionos, republikas pilsētās un rajonos.

Tūrisms - ikgadējie dati