Jaunākā informācija datubāzēs (16. – 20.03.2009.)

23.03.2009

Datubāzē sadaļā Darbaspēka izmaksas papildināti 2008. gada 4. ceturkšņa dati, kā arī atjaunoti gada dati par darbaspēka izmaksām un to struktūru.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļā Tirdzniecība un pakalpojumi papildināti 2008. gada dati par automobiļu tirdzniecības un autodegvielas mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksiem.
Metodoloģija

Datubāze sadaļā Ģeogrāfiskās ziņas papildināti š. g. februāra dati par laika apstākļiem Latvijā un atsevišās pilsētās,kā arī par gaisa kvalitāti.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļa Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks papildināti 2008. gada dati par brīvajām darbvietām pa profesiju pamatgrupām vidēji gadā.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Mājsaimniecību budžets papildināti 2008. gada dati par alkoholisko dzērienu patēriņu.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Banku rādītāji papildināti š.g. februāra dati par vidējām svērtajām procentu likmēm piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs latos un ārvalstu valūtās pa mēnešiem.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Transports papildināti 2008. gada dati:
18 – 15.1. Kravu pārvadājumi pa dzelzceļu;
18 – 22.1. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;
18 – 23. Kravu apgrozība autotransportā.
Metodoloģija