Jaunākā informācija datubāzēs (16. – 20.02.2009.)

23.02.2009

Datubāzē sadaļā Rūpniecība papildināti 2008. gada un 4. ceturkšņa dati tabulās:
16 – 17. Rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs pa ceturkšņiem;
16 – 18.1. Rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums reģionos, pilsētās un rajonos 2007. – 2008. gadā pa ceturkšņiem;
16 – 19. Jauno pasūtījumu apjoma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem;
16 – 20. Jauno pasūtījumu indeksi nozarēs pa mēnešiem;
16 – 21. Jauno pasūtījumu apjoma pārmaiņas ražošanas pamatgrupējumos pa mēnešiem;
16 – 22. Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem, sezonāli izlīdzināti dati;
16 – 23. Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem, neizlīdzināti dati;
16 – 24. Apgrozījuma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem;
16 – 26. Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija 2008.gadā pa ceturkšņiem.
Metodoloģija 

Datubāzē sadaļā Iedzīvotāju ieņēmumi papildināti 2006. gada datipar mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu sastāvu un struktūru pilsētās un laukos, kā arī Latvijas reģionos vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī.
Metodoloģija 

Datubāzē sadaļa Nodarbinātība un bezdarbs papildināta ar 2008. gada 4. ceturkšņa datiem.
Metodoloģija 

Datubāzes sadaļa Tūrisms papildināta ar jaunu tabulu:
2 - 13.Tūrisma nozares nozīmīgumu raksturojošie rādītāji.
Metodoloģija 

Datubāzē sadaļā Cenas papildināti š. g. janvāra dati par saskaņoto patēriņa indeksu un pārmaiņām galvenajās patēriņa grupās.
Metodoloģija 

Datubāzē sadaļā Iekšzemes kopprodukts precizēti 2006. gada dati:
2 – 2. Iekšzemes kopprodukts statistiskajos reģionos, pilsētās un rajonos;
2 – 12. Kopējā pievientā vērtība pa darbības veidiem reģionos;
2 – 13. Kopējās pievienotās vērtības īpatsvars pa darbības veidiem Latvijā un reģionos;
2 – 14. Reģionu kopējās pievienotās vērtības īpatsvars latvijā pa darbības veidiem.
Metodoloģija