Jaunākā informācija datubāzēs (15.11.-19.11.2010.)

22.11.2010

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Okt./2010

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;
GZ02. Gaisa kvalitāte.

Ģeogrāfiskās ziņas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Okt./2010

BR01. Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs;
BR03. Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās;
BR05. Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi pa mēnešiem (latos).

Banku rādītāji -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

3.cet./2010

MA01. Uzbūvētās dzīvojamās ēkas;
MA02. Uzbūvēto dzīvokļu skaits.

Mājokļi -ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

3.cet./2010

Būvniecības produkcija un produkcijas indeksi;
Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms un apjoma izmaiņas;
Dzīvojamo, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecība un remonts;
Ārpus Latvijas Republikas saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms;
Ārvalstu būvnieku veiktais būvdarbu apjoms Latvijas Republikā;
Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu izpilde;
Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm.

Būvniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Sep./2010

RU25. Piena produktu ražošana.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Okt./2010

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība -mēnešu ceturkšņu dati