Jaunākā informācija datubāzēs (15.10.-19.10.2012.)

22.10.2012

Dati atjaunoti


Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Septembris/2012

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas - mēnešu/ceturkšņu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Septembris/2012

3.cet./2012

Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs;

Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās;

Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi.

Banku rādītāji - mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2011

RUG03. Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija (PRODCOM klasifikācijas atsevišķu kodu grupu kopsavilkums).

Rūpniecība - ikgadējie dati 

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2010

TUG14. Tūrisma nozares nozīmīgumu raksturojoši rādītāji (%).

Tūrisms - ikgadējie datiPrecizēti dati
 

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2011

ITG11. Interneta pieslēgumu veidi uzņēmumos ar darbinieku skaitu 10 un vairāk (% no internetu lietojošo uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā).

Informācijas tehnoloģijas - ikgadējie dati