Jaunākā informācija datubāzēs (15.09.-19.09.2014.)

22.09.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Augusts/2014

 

 

 

2.cet./ 2014

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas;

Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

PC07. Mājokļa cenu indekss un pārmaiņas.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Augusts/2014

 

Jūlijs/2014

RC01. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs;

RC111. Eksporta vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA 2008 iedaļām un nodaļām;

RC121. Importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA 2008 iedaļām un nodaļām.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2.cet./2014

Dati par aizņemtajām un brīvajām darba vietām pa darbības veidiem, reģioniem, republikas pilsētām un novadiem, profesiju pamatgrupām;

Dati par vidējo darbinieku skaitu, apmaksātajām un nostrādātajām stundām.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -ceturkšņu dati

2.cet./2014

DI01. Darbaspēka izmaksu indeksi pa darbības veidiem pa ceturkšņiem;

DI03. Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem, sezonāli neizlīdzinātie (euro);

DI04. Darbaspēka izmaksas un to struktūra ceturksnī, tūkst.euro.

Darbaspēka izmaksas -ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

1.pusg./2014

MSG06. Kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas.

Mežsaimniecība -ikgadējie dati