Jaunākā informācija datubāzēs (15.06.–19.06.2015.)

25.06.2015

Dati atjaunoti

 

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Maijs/2015

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas – mēnešu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1.cet./2015

PC07. Mājokļa cenu indekss un pārmaiņas;

PC08. Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss (2010=100)

Patēriņa cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

2015

PCG04. Mājokļa cenu indeksu svari.

Patēriņa cenas  - ikgadējie dati

Maijs/2015

1.cet./2015

 

Aprīlis/2015

RC01. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs

RC04. Biznesa pakalpojumu cenu indeksi un pārmaiņas pa pakalpojumu nozarēm;

RC111. Eksporta vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām;

RC121. Importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA  iedaļām un nodaļām.

Ražotāju cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Maijs/2015

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa ceturkšņiem un mēnešiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  - mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2015

Dati par aizņemtajām un brīvajām darba vietām pa darbības veidiem, reģioniem, republikas pilsētām un novadiem, profesiju pamatgrupām;

Dati par vidējo darbinieku skaitu, apmaksātajām un nostrādātajām stundām.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks - ceturkšņu dati

1.cet./2015

DI01. Darbaspēka izmaksu indeksi pa darbības veidiem pa ceturkšņiem;

DI03. Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem, sezonāli neizlīdzināti dati (euro);

DI04. Darbaspēka izmaksas un to struktūra ceturksnī, tūkst. euro.

Darbaspēka izmaksas - ceturkšņu dati

2014

SDG08. Bērna aizgādības tiesību atņemšana un atjaunošana gada beigās;

SDG09. Aizbildnību raksturojošie rādītāji gada beigās.

Sociālā drošība - ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2014

ZVG01. Zivju nozveja un pārējo jūras produktu ieguve (tūkst. tonnu);

ZVG02. Zivju nozveja zvejas vietās un rajonos (tūkst. tonnu).

Zivsaimniecība - ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2014

Katlumāju un koģenerācijas staciju darbības rādītāji.

Enerģētika - ikgadējie datiPrecizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2014

PCG05. Mājokļa cenu indeksa pārmaiņas (procentos pret iepriekšējo gadu).

Patēriņa cenas  - ikgadējie dati

2014

IK10_041. Iekšzemes kopprodukts pa darbības veidiem (NACE 2.red.) Pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

IK10_07. Iekšzemes kopprodukta izlietojums pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

IK10_08. Iekšzemes kopprodukta indeksi no izlietojuma aspekta pa ceturkšņiem, 2010.g. salīdzināmajās cenās

Iekšzemes kopprodukts - ceturkšņu dati

2014

IKG10_02. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta, (tūkst. euro).

Iekšzemes kopprodukts - ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2014

MAG04. Uzbūvēto dzīvokļu skaits.

Mājokļi - ikgadējie dati