Jaunākā informācija datubāzēs (15.05.–19.05.2017.)

22.05.2017

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Aprīlis/2017

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņasmēnešu dati

Aprīlis/2017

GZG07. Mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā.

Ģeogrāfiskās ziņas–ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Marts/2017

RC11. Eksporta un importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām.

Ražotāju cenas–mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2017

UF01. Līzinga un faktoringa portfelis (tūkst. euro);

UF021. Finanšu līzinga portfeļa sadalījums pēc līzinga ņēmēju institucionālā sektora (EKS 2010) perioda beigās (tūkst. euro);

UF031. Finanšu līzinga portfeļa sadalījums nefinanšu komersantiem pa darbības veidiem (NACE 2.red.) perioda beigās (tūkst. euro).

Uzņēmējdarbības finanses–ceturkšņu dati

2015 (galīgie dati)

UFG01. Komersantu (komercsabiedrību) finansiālie rādītāji gada beigās (milj. euro);

UFG02. Komersantu (komercsabiedrību) peļņa vai zaudējumi (milj. euro);

UFG021. Komersantu (komercsabiedrību) neto apgrozījums pa darbības veidiem (NACE 2.red.) (milj. euro);

UFG022. Komersantu (komercsabiedrību) peļņa vai zaudējumi pa darbības veidiem (NACE 2.red.) (milj. euro);

UFG023. Komersantu (komercsabiedrību) aktīvi gada beigās (NACE 2.red.) (milj. euro);

UFG024. Komersantu (komercsabiedrību) pasīvi gada beigās (NACE 2.red.) (milj. euro);

UFG025. Komersantu (komercsabiedrību) finanšu analīzes rādītāji (NACE 2.red.).

Uzņēmējdarbības finanses–ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI

1.maijs/2017

Aprīls/2017

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa mēnešiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas–mēnešu/ceturkšņu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

2016

SKG10. Tiesnešu skaits gada beigās;

SKG11. Prokuroru skaits gada beigās ;

SKG12. Advokātu un notāru skaits gada beigās;

SKG13. Tiesu darbības rādītāji pirmajā instancē;

SKG14. Apgabaltiesu darbības rādītāji apelācijas instancē;

SKG15. Augstākās tiesas darbības rādītāji apelācijas instancē.

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma –ikgadējie dati

2016

SDG08. Bērna aizgādības tiesību atņemšana un atjaunošana gada beigās;

SDG09. Aizbildnību raksturojošie rādītāji gada beigās.

Sociālā drošība–ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI, UZŅĒMĒJDARBĪBAS RĀDĪTĀJI

2016

NEG01. Dzīvojamais fonds statistiskajos reģionos gada beigās;

NEG02. Dzīvojamā fonda aprēķinātā apsaimniekošanas maksa vidēji mēnesī reģionos (euro centi par 1 m²).

Nekustamais īpašums–ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Marts/2017

1.cet./2017

TU01. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%);

TU02. Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits un pavadītās naktis pa mēnešiem;

TU03. Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits un pavadītās naktis pa ceturkšņiem;

TU039. Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs pa mēnešiem;

TU04. Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs pa ceturkšņiem;

TU05. Viesnīcas un citas tūristu mītnes republikas pilsētās un novados pa ceturkšņiem.

Tūrisms–mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2016

ENG09. Elektriskā jauda un saražotā elektroenerģija no atjaunīgiem energoresursiem.

Enerģētika–ikgadējie dati

Izveidotas jaunas tabulas

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

2010–2016

GZG09. Nokrišņu skābums, pH.

Ģeogrāfiskās ziņas–ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI, UZŅĒMĒJDARBĪBAS RĀDĪTĀJI

2000–2016

NEG02. Dzīvojamā fonda aprēķinātā apsaimniekošanas maksa vidēji mēnesī reģionos (euro centi par 1 m²).

Nekustamais īpašums–ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI, UZŅĒMĒJDARBĪBAS RĀDĪTĀJI

2016

BUG02. Dzīvojamo, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecība un remonts, faktiskajās cenas, tūkst. euro.

Būvniecība–ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2016

TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports–mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2016 (Augļu koku stādu platības atklātā laukā; Ogulāju stādu platības atklātā laukā)

LAG620. Puķu, ogulāju, augļu un dekoratīvo koku un krūmu stādu audzēšanas platības, ha.

Augkopība–ikgadējie dati