Jaunākā informācija datubāzēs (15.02.–19.02.2016.)

22.02.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Janvāris/2016

PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;

PC06. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Janvāris/2016

PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;

PC06. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas  -ikgadējie dati

Decembris/2015

RC01. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

RC11. Eksporta un importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2016

2015

RCG001. Ražotāju cenu indeksu svari sadaļās un nodaļās;

RCG09. Eksporta un importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām

Ražotāju cenas -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1.februāris/2016

Janvāris/2016

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa mēnešiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

2015

SDG01. Pensiju un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju skaits gada beigās (tūkst. cilvēku);

SDG02. Pensiju saņēmēji pēc vecuma un saņemtās pensijas veida gada beigās (tūkst. cilvēku);

SDG03. Izmaksāto pensiju vidējais apmērs (euro);

SDG04. Pensiju saņēmēju skaita sadalījums pēc pensijas vidējā piešķirtā apmēra;

SDG05. Valsts sociālie pabalsti (tūkst. vienību);

SDG06. Valsts sociālo pabalstu vidējais apmērs (euro).

Sociālā drošība - ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2015

BUG01. Būvniecības produkcijas indeksi, NACE 2. red. klasifikācijas kods F (procentos pret iepriekšējo gadu, salīdzināmajās cenās).

Būvniecība -ikgadējie dati

2015

MAG01. Uzbūvētās jaunās dzīvojamās ēkas (tūkst. m² kopējās platības);

MAG03. Uzbūvētās jaunās dzīvojamās ēkas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos (tūkst. m² kopējās platības);

MAG04. Uzbūvēto dzīvokļu skaits;

MAG05. Uzbūvēto dzīvokļu skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos;

MAG055. Izdoto būvatļauju skaits ēku būvniecībai statistiskajos reģionos , republikas pilsētās un novados;

MAG056. Uzbūvēto viena dzīvokļa māju skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados.

Mājokļi -ikgadējie dati